Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Voortgang

Wat gebeurt er tot aan de oplevering?

Hier kun je alle fases van de ontwikkeling van het kunstproject Monster van Nes volgen. Vorig jaar (2015) ging de meeste aandacht uit naar het zoeken naar interessante bodemvondsten voor het kunstmonument. 

Welke bodemvondsten zijn er tot nu toe verzameld > BLOG

Verder ontwikkelden we vorig jaar enkele prototypes. Zo hebben we een eerste uitvergroting gemaakt van een bodemvondst. Hier zal een mal van worden gemaakt en afgegoten in beton. Ook is er een prototype van het RVS lichtarmatuur in de vorm van een liniaal vervaardigd.


Oktober 2016

De Nationale Archeologiedagen. Monster van Nes op bezoek bij de AWN (Archeologie werkgroep Kop van Noord Holland) in Schagen.

Tijdens het Archeologieweekend (16 en 17 oktober) was de eerste betonnen afdruk te bewonderen. Het betreft het Westfrisia Muntje uit 1707.

 


Juli 2016

Mijn eerste bezoek bij de oostelijke kant van de fietstunnel in aanbouw.  

 


April 2016

Er wordt sinds begin dit jaar hard gewerkt aan het het vervaardigen van een groot aantal uitvergrotingen. Ongeveer 2/3 deel is straks gereed om te worden gegoten in beton. Het laatste deel, ongeveer 10 objecten moeten nog worden geselecteerd. Tot aan de zomer is er de mogelijkheid om nieuwe vondsten aan te melden!

Hierboven een foto van de uitvergroting van het trotseerlood (ook wel daklood genaamd) met wapen van Schagen erop.

 


Maart 2016

Artikel over de aanbouw van de nieuwe Fietstunnel in de Schager Courant - 11-3-2016 

 

SCHAGEN - Je staat er niet bij stil als je erdoorheen fietst. Een fietstunnel lijkt zo gewoon. Handig, onder een drukke weg door.

Maar soms ook een slecht verlichte plek waar niet iedereen zich veilig voelt. Hoe dan ook, zo’n tunnel aanleggen is een flink karwei. Dat is te zien bij de Nes vlak buiten Schagen, waar een fietstunnel onder de Provincialeweg (N241) door wordt gerealiseerd.

Dat levert vanuit de tunnelhelling een aparte kijk op de stad op met achter de daken slechts één kerktoren zichtbaar. Als het oostelijke deel klaar is, start in het najaar de bouw van het westelijke tunneldeel.

 


Februari 2016

Een team van Hollandia Archeologen zijn archeologisch bodemonderzoek aan het verrichten langs de N241nabij Zijdewind en Niekendijk. Op de foto wordt een oude fundering van een boerderij voorzichtig verwijderd.

 


Februari 2016

De eerste mallen zijn gereed. 

 


Januari 2016

Een team van Hollandia Archeologen zijn archeologisch bodemonderzoek aan het verrichten bij Nes  op de aansluiting N241 (vlakbij de lokatie waar de fiesttunnel straks komt).

 


Januari 2016

De eerste hoogrelief uitvergrotingen van aangewelde bodemvondsten zijn klaar om in beton te worden uitgevoerd.

Het betreft een West Frisia munt uit 1707 (vondst nummer. 2) en een bronzen teugelleider uit de 18e of 19e eeuw (vondst nummer. 12)

 

 


17 December 2015

Informatieve inloopochtend in de de Bibliotheek van Schagen. 

Wat is er inmiddels allemaal  gevonden en wat zijn het voor zaken? Welke vondsten komen straks daadwerkelijk op de wand in de fietstunnel Nes. Michiel Kluiters presenteert en Frans Diederik licht toe!

 

 


12 September 2015

Andre Neervoort uit Beverwijk is speciaal voor Monster van Nes een ochtendje gaan speuren met zijn metaaldetector langs de N241 ter hoogte van de Tolderdijk bij Vennik. Boskalis is hier bezig om een secondaire weg aan te leggen als onderdeel van de vernieuwing van de N241.

Zie hieronder wat hij daar allemaal aantrof.

 

 


30 Augustus 2015

Vandaag stonden we met informatie borden over Monster van Nes op de 'Uitmarkt van Schagen'. We stonden tegenover de grote kerk op de hoek bij Restaurant ' De Posthoorn'.  Men kon langskomen voor een kennismaking en informatie over het project. Het was een gezellige drukte en wij hebben veel mensen gesproken en leuke reacties gehad. Er zijn zondag ook weer op een paar mooie vondsten aangemeld.

 


Schagen FM Radio interview 5 juni 2015: 

 


NIEUWS:

4 juni 2015:  Archeologen van Hollandia beginnen met Archeologische proefsleuven nabij de

aansluiting middenweg/N241 &  Priggedik,  nabij het vervallen schuurtje. (zie kaartje hieronder).


13 Mei 2015:  Artikel door R. Zut in het Noord Hollands Dagblad / Schager Courant