Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Vondsten

 

Het duurt nog wel even voordat de fietstunnel en dus het kunstwerk gereed zullen zijn. Daarom is er genoeg tijd om een interessante verzameling bodemvondsten bijeen te brengen waaruit straks het ‘Monster van Nes’ kan worden opgebouwd.

 

Puzzelstukjes

Bodemvondsten zijn opgegraven zaken met een zekere archeologische waarde. Dit kan van alles zijn. Om echt een goed beeld te krijgen van een bepaalde vondst is het van groot belang om de exacte plaats van herkomst te weten. Die plek zegt vaak heel veel over een vondst. Een losse vondst is als het ware een heel klein puzzelstukje in een enorm complexe puzzel.

Inmiddels zijn er langs de route al een aantal interessante locaties met vondsten aan het licht gekomen nadat een team van archeologen begon met het maken van proefsleuven voor het archeologisch bodemonderzoek langs het gehele wegtracé van de N241.

 
 
Hierboven een interview van januari 2015 met Frans Diederik (archeoloog) aan het werk met Hollandia langs de N241.
De video is gemaakt door Schagen TV.

 

bodemvondsten N241

 

bodemvondsten N241

 

De foto's hierboven betreffen bodemvondsten die recentelijk langs de N241 door Hollandia zijn gevonden worden onderzocht in het atelier van de AWN (archeologische werkgroep Noord-Holland).