Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Uitvoerders

 

Foto: Het archeologenteam van Hollandia aan het werk bij de kruising Haringhuizen en de N241, januari 2015

 

Betrokkenen bij de uitvoering van Monster van Nes


Michiel Kluiters, beeldend kunstenaar / ontwerp en uitvoering 

Rinus Otte, Provincie Noord-Holland /
technisch manager herinrichting N241

Anita Meijer, Provincie Noord-Holland / omgevingsmanager herinrichting N241  

Annelien Alberti, Provincie Noord-Holland / communicatie
herinrichting N241 

Bas van den Heuvel, Boskalis / omgevingsmanager herinrichting N241 

Yvonne Bosman, promotor / lokale promotie en communicatie 

Hollandia / Archeologisch onderzoek N241

Frans Diederik, Archeoloog / AWN (archeologische werkgroep Noord-Holland)

Marco Sweering / videodocumentatie 

Antoon Prins, Redblom / website 

Maarten Theuwkens / grafische vormgeving 

Khosro Adibi / plastische uitvergrotingen

Geert van Sommeren, Beconcrete / betonnen uitvergrotingen  

Ivo Vrouwe, bouwkundig ingenieur / technisch tekenwerk

Netherled / Ledverlichting voor de verlichtsarmaturen

 

(de lijst wordt tijdens het werkproces verder aangevuld)