Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

N241

Herinrichting N241

De provinciale weg N241 wordt de komende jaren een stuk veiliger gemaakt. Tussen Schagen (aansluiting op de N248) en het Verlaat (kruising N242) krijgt de weg over een lengte van 10 kilometer een nieuwe inrichting. De werkzaamheden zijn gestart in februari 2015. In de loop van 2017 is de nieuwe N241 klaar. 

 

De N241 ziet er straks zo uit:

  1. een brede hoofdrijbaan (7,90 meter) met een dubbele doorgetrokken streep en geluiddempend asfalt.
  2. een parallelweg voor landbouw- en bestemmingsverkeer (60 km per uur) aan de oostkant.
  3. een fietsstraat waar gemotoriseerd bestemmingsverkeer te gast is aan de westkant (tussen de N248 en de Haringhuizerweg komt een breed fietspad).
  4. 6 extra rotondes bij Snevert, Zuiderweg, Haringhuizerweg, Moerbeek, Rijdersstraat en de Oude Verlaatweg, zodat het verkeer veilig van weg kan wisselen.
  5. een tweede brug ter hoogte van de N248, die aansluit op de nieuwe oostelijke parallelweg.
  6. de nieuwe fietstunnel in de Nes, waar het kunstproject deel van uit maakt.
  7. natuurvriendelijke oevers in de watergang Zuiderweg-Haringhuizerweg.
  8. een fietsoversteek bij de Muggenburgweg.
  9. (her-)plant van bomen en struiken langs de weg volgens een groenplan.

Voor actuele informatie over de herinrichting van de N241 kunt u terecht op de website van de provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/N241.htm