Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Monument

Archeologische verzameling

Monster van Nes is een kunstproject dat beoogt om een heus kunstmonument op te richten voor Nes en de omgeving van het vernieuwde wegtracé N241. Het monument zal bestaan uit een verzameling bodemvondsten die langs of in de buurt van de provenciale weg N241 zijn gevonden. Het kunstproject siert straks de wand van de aan te leggen fietstunnel Nes.

De fietstunnel wordt in het voorjaar van 2017 geopend.

Ongeveer 30 voorwerpen worden heel precies gereproduceerd in gekleurd beton. Elk voorwerp krijgt daarbij een andere tint. Ook worden ze sterk uitvergroot. Daarna worden ze op een van de tunnelwanden gemonteerd. 

Monster van Nes vertelt straks via de voorwerpen over allerlei tijden en gebeurtenissen die aan het gebied van de N241 zijn verbonden. Tegelijkertijd gaat het monument ook over de vernieuwing van de weg, omdat de opgravingen mogelijk zijn dankzij de werkzaamheden rond de wegverbreding. 

 

Meedoen met eigen bodemvondsten

Om het kunstmonument te maken heb ik de hulp nodig van bewoners en andere betrokkenen. Je kunt hier zelf gevonden bodemvondsten via deze website presenteren. Ik kies straks welke voorwerpen ik ga gebruiken voor de tunnelwand. Het is een beetje alsof het concept nu nog een lege kast is. Van wat er in de kast komt te staan ben ik afhankelijk van iedereen die wil participeren in dit project. 

 

Aaibare voorwerpen

De voorwerpen worden straks op een hele ruimtelijke manier gereproduceerd. Als hoogreliëfs bevinden ze zich straks op de muur. Ze steken straks nog gedeeltelijk in het muurvlak, alsof ze nog vastzitten in de grond. Door de manier waarop ze zijn uitgevoerd – uitvergroot, heel ruimtelijk en in verschillende tinten – zou je ze willen aanraken.  

 

 

 

Afbeelding boven: Doorsnede met zicht op de volledige tunnelwand en talud. Op de wand mogelijke positionering van voorwerpen.  Afbeelding onder: Detail van de afbeelding met tunnelwand.

 

Lichtgevende linialen

Op foto’s van archeologische vondsten is er bijna altijd een maataanduiding te zien. Meestal is dat een liniaal of een jalon (een stok met rood-witte vlakken). Daarom worden er op de wand tegenover de voorwerpen, gespiegeld aan die voorwerpen, speciale meetlatten geplaatst. De linialen geven licht en tonen de oorspronkelijke maat van de uitvergrote bodemvondsten. Want een vondst van een paar centimeter wordt straks al gauw vergroot naar zo’n 80 centimeter. Op de meetlatten komt een beknopte beschrijving van elk voorwerp: wat het is, waar en wanneer het is gevonden en van wanneer het dateert.