Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Fietstunnel

Nes
 
Nes is een dijk met een weg erop die ter hoogte van Schagen de N241 kruist. Bij deze plek is recentelijk veel nieuwbouw gepleegd. Daarom en omdat er veel fietsverkeer van de Nesdijk komt is de fietstunnel hard nodig, want de N241 is een gevaarlijke weg om over te steken. Omdat het een provinciale weg is mag het verkeer er met een snelheid van 80 km per uur rijden.  
 
De foto hieronder is gemaakt vanuit een hoogwerker. Het geheel geeft zicht op de Nes (dat is de weg met daarlangs de sloot) en de manier waarop die de N241 kruist. De foto is alweer een paar jaar geleden genomen want inmiddels is er nieuwbouw aan deze kant van de N241. 
 
 
De foto hieronder is gemaakt bij de huidige oversteekplaats in juni 2014.  Zoals u kunt zien is de situatie niet bepaald veilig te noemen.
 
 
Het beeld hieronder is een schetsimpressie uit 2013 van de nog te realiseren fietstunnel.  Erop is goed te zien hoe het fiets- en voetgangersverkeer straks onder de N241 zal worden doorgeleid.