Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Bewoners

Alle bewoners uit de omgeving van de N241 zijn bijzonder welkom om een steentje bij te dragen aan het monument. Bodemvondsten zeggen veel over bevolkingen van toen en nu.

Met Monster van Nes willen we een monument oprichten dat via voorwerpen iets zegt over de bevolking van de regio Schagen, en waar de bewoners van nu ook een rol in spelen. Bijvoorbeeld door zelf objecten aan te dragen voor in het monument of door zich te mengen in het proces met hun mening of kennis.

Natuurlijk is het kunstmonument er straks in de eerste plaats voor jullie! Jij als bewoner van Nes of de omgeving van de N241 tussen Schagen en Verlaat maakt straks misschien dagelijks gebruik van de nieuwe tunnel. Nu is het moment om mee te doen. Ben je geïnteresseerd?  

Ik wil graag meedoen.

 

bewoners