Monster van Nes is gereed!

Binnenkort wordt hier uitvoerig verslag gedaan over het resultaat. 

Er staat inmiddels een heel leuk artikel op publiekgemaakt.nl

Archeologie

Archeologie als inspiratie

Het gebied waar de N241 doorheen loopt is voor archeologen van groot belang. Waarschijnlijk bezit het veel informatie over de rijke geschiedenis van dit deel van Noord-Holland. Dat inspireerde mij voor het idee voor dit kunstwerk, maar ook een beeld dat ik tegen kwam van een archeologische vindplaats deed dat. Daarop is een enorme verzameling losse botten te zien die verspreid liggen in een veld. Samen vormen ze het skelet van een dinosaurus.

Met dit beeld voor ogen bedacht ik ook de titel van mijn project, die natuurlijk is afgeleid van de legende van het nooit echt waargenomen ‘Monster van Loch Ness’. Ik vond dat toepasselijk omdat het verhaal over een watermonster gaat en de Nesdijk voor lange tijd een kustlijn is geweest. Nu merk ik dat archeologen het ook hebben over ‘een monster van Nes’. Voor hen betekent monster’ een proefstuk, onderdeel of grondmonster. Dat vond ik een grappige ontdekking. Er zijn letterlijk vele monsters van Nes. 

 

Archeologie langs de Nes

Hieronder een kaartje van de Nes en waar deze onder de N241door zal lopen middels de toekomstige fietstunnel. Op het kaartje wordt aangegeven waar er terrein is gesitueerd met een zekere archeologische waarde. Zoals u kunt zien wordt practisch het gehele gebied langs deze kant van de dijk gezien als van groot tot zeer groot archeologich belang.